• Bán nhà mặt tiền đường nội bộ Cao lỗ Phường 4 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 54m2

  Diện tích sử dụng167.9m2

  Giá bán 9 Tỷ 500

  Bán nhà mặt tiền đường nội bộ Cao lỗ Phường 4 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-03-2021

 • Nhà bán đường Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Bùi Minh Trực, Phường 06, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 78m2

  Diện tích sử dụng82m2

  Giá bán 5 Tỷ 900

  Nhà bán đường Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-03-2021

 • Bán nhà đường 3153 Phạm Thế Hiển Phường 7 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Phạm Thế Hiển, Phường 07, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 87.5m2

  Diện tích sử dụng149.4m2

  Giá bán 5 Tỷ 800

  Bán nhà đường 3153 Phạm Thế Hiển Phường 7 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-03-2021

 • Bán nhà hẻm xe hơi 8 mét đường Bình Thới Phường 14 Quận 11

  300x200
  Đại diện

  Đường 100, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 75.4m2

  Diện tích sử dụng236.9m2

  Giá bán 12 Tỷ

  Bán nhà hẻm xe hơi 8 mét đường Bình Thới Phường 14 Quận 11

  Chi tiết Ngày đăng: 15-03-2021

 • Nhà Bán đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8.

  300x200
  Đại diện

  Đường Âu Dương Lân, Phường 03, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 46.5m2

  Diện tích sử dụng106.4m2

  Giá bán 6 Tỷ 300

  Nhà Bán đường Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-03-2021

 • Bán nhà đường Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Âu Dương Lân, Phường 03, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 50m2

  Diện tích sử dụng120m2

  Giá bán 5 Tỷ 900

  Bán nhà đường Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 14-03-2021

 • Bán nhà mặt tiền đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 85m2

  Diện tích sử dụng220.2m2

  Giá bán 22 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền đường Cao Lỗ Phường 4 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 14-03-2021

 • Bán nhà mặt tiền nội bộ đường Khu Đồng Diều Phường 4 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Phố Tạ Quang Bửu, Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 80m2

  Diện tích sử dụng288m2

  Giá bán 10 Tỷ 500

  Bán nhà mặt tiền nội bộ đường Khu Đồng Diều Phường 4 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 13-03-2021

 • Bán nhà mặt tiền kinh doanh đường Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8

  300x200
  Đại diện
  Featured

  Đường Âu Dương Lân, Phường 03, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 39.1m2

  Diện tích sử dụng98.8m2

  Giá bán 10 Tỷ 500

  Bán nhà mặt tiền kinh doanh đường Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 12-03-2021

 • Bán khách sạn đường nội bộ Khu Trung Sơn Quận 8, thu nhập tốt 100tr/tháng.

  300x200
  Đại diện

  Đường 10, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 100m2

  Diện tích sử dụng292m2

  Giá bán 16 Tỷ 500

  Bán khách sạn đường nội bộ Khu Trung Sơn Quận 8, thu nhập tốt 100tr/tháng.

  Chi tiết Ngày đăng: 12-03-2021

 • Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thị Tần Phường 2 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Nguyễn Thị Tần, Phường 02, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 33m2

  Diện tích sử dụng109.5m2

  Giá bán 5 Tỷ

  Bán nhà hẻm đường Nguyễn Thị Tần Phường 2 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 12-03-2021

 • Bán nhà hai mặt tiền hẻm xe tải 8m đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

  300x200
  Đại diện
  Featured

  Đường Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 72m2

  Diện tích sử dụng125.1m2

  Giá bán 14 Tỷ

  Bán nhà hai mặt tiền hẻm xe tải 8m đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 11-03-2021

 • Bán Nhà Mặt Tiền Đường Tùng Thiện Vương Phường 11 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 160m2

  Diện tích sử dụng266m2

  Giá bán 16 Tỷ

  Bán Nhà Mặt Tiền Đường Tùng Thiện Vương Phường 11 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 11-03-2021

 • Bán nhà hẻm xe hơi đường Phạm Hùng Phường 4 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Phạm Hùng, Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 52.3m2

  Diện tích sử dụng169.8m2

  Giá bán 6 Tỷ

  Bán nhà hẻm xe hơi đường Phạm Hùng Phường 4 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 11-03-2021

 • Bán nhà đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Hẻm

  Diện tích 514m2

  Diện tích sử dụng1496m2

  Giá bán 5 Tỷ 300

  Bán nhà đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 11-03-2021

 • Bán nhà mặt tiền nội bộ Phạm Hùng Phường 4 Quận 8

  300x200
  Đại diện

  Đường Số 9, Phường 04, Quận 8, Hồ Chí Minh

  Loại Bán Nhà Mặt tiền

  Diện tích 41.4m2

  Diện tích sử dụng85.2m2

  Giá bán 5 Tỷ 700

  Bán nhà mặt tiền nội bộ Phạm Hùng Phường 4 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 09-03-2021